نوشتن دیدگاه

مقیم | پایگاه خبری ایرانیان خارج از کشور

مقیم | پایگاه خبری ایرانیان خارج از کشور

 
مقیم | پایگاه خبری ایرانیان خارج از کشور

سایت خبری مقیم دارای بخش های مختلف خبری مانند بخش استانها که به اخبار مربوط به ایرانیان مقیم هر استان در خارج از کشور می پردازد.

بخش کشورها که به اخبار ایرانیان مقیم خارج در هر کشور می پردازد،

بخش چند رسانه ای که امکان بارگذاری خبر تصویری فیلم پادکست و صوت را دارد.

و بخش فراکسیون ایرانیان که اخبار فراکسیون ایرانیان خارج از کشور را منتشر می نماید.

به پوشش اخبار و مسائل پیرامون ایرانیان خارج از کشور می پردازد.

مسائلی همچون :

تعداد ایرانیان خارج از کشور

مباحث مربوط به بیمه تامین اجتماعی ایرانیان خارج از کشور

زندانیان ایرانی مقیم خارج از کشور

نخبگان مهاجر

دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور

سرمایه داران ایرانی خارج از کشور

و همچنین مباحث کنسولی

می پردازد .

سایت خبری مقیم یا خبرگزاری خارج با تهیه خبر از مسائل مهم به بررسی اخبار و مسائل و مشکلات ایرانیان خارج از کشور می پردازد.
مقیم سایت خبری مخصوص ایرانیان خارج از کشور که با حمایت شورای عالی ایرانیان راه اندازی شده است

به طور اختصاصی در حوزه ایرانیان مقیم خارج از کشور فعالیت می نماید.
مهمترین موضوعات در این حوزه :

شاغلین ایرانی خارج از کشور

تعداد ایرانیان

ایرانیان میلیاردر مقیم خارج از کشور

ثروتمندان مقیم خارج

می باشد.