بایگانی | آبان ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

فرانچایزینگ چیست؟

تصور کنید که درحال گشایش رستوران مک دونالد خودتان هستید. برای اجرای این امر باید یک امتیاز (فرانچایز) از مک دونالد بخرید. برای یک امتیاز معمولی باید ۱۷۵,۰۰۰ دلار داشته باشید (بدون قرض). کل هزینه شما برای گشودن رستوران از ۴۳۰,۰۰۰ تا ۷۵۰,۰۰۰ دلار خواهد بود که برای ساختمان, تجهیزات و غیره پرداخت می شود. […]