بایگانی | آبان ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

قانون کمیابی چیست؟

اگر عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) محدود نبود این مسئله که چه کالاهایی چگونه و برای چه کسانی باید تولید شود مطرح نمی شد. از هر کالایی می توانستیم مقدار لایتناهی تولید کنیم و همه به کالاهای دلخواهشان به هر اندازه که می خواستند دسترسی داشتند. به عبارتی هیچ کالایی کمیاب نبود. اما موضوع این […]