بایگانی | آبان ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

درباره چرخه کسب و کار و مراحل آن

چرخه کسب و کار، به نوسانات در فعالیت های اقتصادی گفته می شود. این نوسانات براساس دوره های افزایش و کاهش سلامت مالی مشخص می شود. پارکین و بده تعریف زیر را از چرخه کسب و کار ارایه کرده اند: چرخه کسب و کار حرکت های بالا و پایین دوره ای اما نامنظم در فعالیت […]