بایگانی | خرداد ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

سایت جدید نرم افزار استخراج NiceHash | بهمراه معرفی سخت افزارهای قابل پشتیبانی

سایت جدید نرم افزار استخراج NiceHash | بهمراه معرفی سخت افزارهای قابل پشتیبانی سخت افزارهای قابل پشتیبانی پردازنده های قابل پشتیبانی برای استخراج : AMD CPU A6-5400K AMD CPU Ryzen 7 1700X @ 4.00GHz Intel CPU Q9450 @ 2.66GHz Intel CPU G1840 @ 2.80GHz Intel CPU G2030 @ 3.00GHz Intel CPU i7-3630QM @ 2.40GHz Intel […]