بایگانی | فروردین ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

سایت خبری مقیم

مقیم | پایگاه خبری ایرانیان خارج از کشور با حمایت معنوی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و اداره کل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، با رویکرد پوشش جامع اخبار و رویدادهای مرتبط با ایرانیان مقیم خارج از کشور راه اندازی گردیده است، تا با پوشش جامع اخبار حوزه های مرتبط با […]