بایگانی | اردیبهشت ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مضرات مشروبات الکلی و علت حرام شدن

مضرات مشروبات الکلی و علت حرام شدن   مشروبات الکلی مست کننده، حرام و نجس است و خوردن کم یا زیاد آن فرقی نمی کند. قرآن صریحاً آن را رجس و پلید و از عمل شیطان می داند: “انّما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجِْس مِن عمل الشیطان: شراب و قمار و بت […]