بایگانی | اردیبهشت ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

جوک و اس ام اس عاشقانه | مسیج و پیام های عاشقانه

جوک و اس ام اس عاشقانه | مسیج و پیام های عاشقانه نه دل در دست محبوبی گرفتار، نه سردرکوچه باغی برسردار از این بیهوده گردیدن چه حاصل ؟؟ پیاده می شوم، دنیا نگهدار —————————- مسیج عاشقانه . اس ام اس عاشقانه . پیام های عاشقانه —————————- بی تو بودن کار من نیست، تا دلت […]