بایگانی | فروردین ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

دستگاه پاراواک

“پاراواک” به کمک بیماران ضایعه نخاعی آمد پروتز عصبی حرکتی پاراواک، به مرحله تجاری سازی و در بیمارستان رفیده به بهره برداری رسید. طرح کلان ملی پروتز عصبی حرکتی پاراواک با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، در بیمارستان رفیده به بهره برداری رسید. این […]