بایگانی | فروردین ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

تعیین هویت دو مرحله ای چیست؟

تعیین هویت دو مرحله ای چیست؟   امروزه در بسیاری از وب سایت ها از سیستم تعیین هویت دو مرحله ای برای ورود به ناحیه کاربری استفاده می شود تا امنیت بیشتری برای آن وب سایت و کاربرانش فراهم شود. اما چرا باید ورود به یک وب سایت هر روز سخت شود؟ خوب علتش این […]