بایگانی | اسفند ۱۳۹۵

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

سیکس پک شکمی و میزان چربی

سیکس پک شکمی و میزان چربی   ? اندازه گیری میزان درصد چربی‌ بدن ابزاری مناسب برای پی‌ بردن به پیشرفت خود در تمرینات می‌باشد. خوشبختانه امروزه دیگر اکثرا می‌دانند که تمرینات مربوط به شکم باعث آب شدن چربی‌‌های این ناحیه نمی‌شود. شکم در آشپز خانه ساخته میشود نه در باشگاه بدن سازی.‼️ ?مهم نیست […]