بایگانی | اسفند ۱۳۹۵

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

‌سه نابودگر چربی اضافه از بدن و بافتها

‌سه نابودگر چربی اضافه از بدن و بافتها     ۱⃣ امگا٣ و CLA :   اسید چرب امگا و اسید لینولییک ترکیبی گزینه خوبی برای چربی سوزی هستند. غشا سلولی که سلولها رو احاطه میکند مشخص کننده حساسیت و گیرندگی سلولها به انسولین هست . این دو ماده حساسیت غشا به انسولین را بالا […]