بایگانی | آبان ۱۳۹۴

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

آنچه دربارۀ بریکینگ بد نمی‌دانستید

هایزنبرگ واقعی است نام مستعار “هایزنبرگ” که والتر وایت برای خود انتخاب می‌کند، به وارنر هایزنبرگ یکی از مهمترین فیزیکدانان قرن بیستم باز می‌گردد. او به خاطر نقشش در پیشبرد نظریۀ مکانیک کوانتوم، برندۀ نوبل فیزیک شد. آنچه دربارۀ بریکینگ بد نمی‌دانستید! هایزنبرگ واقعی! بسیاری از بازیگران سریال کمدین هستند وینس گیلیگان، کارگردان بریکینگ بد، […]