بایگانی | آبان ۱۳۹۴

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

کشور دارای بزرگ ترین ذخایر اثبات شده نفت

واقعیت این است که عربستان تولید کننده اصلی نفت در اوپک است، اما رهبر بی بدیل در زمینه تولید نفت نیست. در سال های اخیر این عنوان بین عربستان سعودی، روسیه و آمریکا در گردش بوده. از نظر ذخایر اثبات شده نفت نیز عربستان سعودی در اوپک در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس آمار […]