بایگانی | شهریور ۱۳۹۴

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

سورف

سورف سورف یا بازدید تایمر دار در این نوع بازدید کاربران جهت کسب درآمد سایت شما را برای مدت زمان مشخص باز میذارن و به آن ها توسط تیم ما پرداخت انجام میشود لازم به ذکر است این نوع بازدید برای فروش محصولات و یا تبلیغات خدمات مناسب نیست بدلیل اینکه کاربران سیستم خود را […]